Advies en begeleiding

Advies en begeleiding

Advies en begeleiding

Door deskundig advies en zorgvuldige begeleiding helpt MZLeeuw ondernemingsraden en PVT ’s  bij de aanpak van vraagstukken in de eigen medezeggenschapspraktijk. Omvangrijke adviesaanvragen en complexe besluitvormingsprocessen vragen om een raad of PVT die weet wat hem te doen staat. Daarbij kan de hulp in de vorm van advies en begeleiding van een betrokken buitenstaander als MZLeeuw onmisbaar zijn. U brengt uw kennis van de eigen organisatie in en MZLeeuw helpt u bij het ontwikkelen van uw inbreng en het realiseren van invloed. De kosten zijn voor de ondernemer mits u uw bestuurder er te voren van op de hoogte brengt. Kijk hier voor de tarieven.

Coaching

MZLeeuw coacht. Individuele leden (starters), voorzitter en (ambtelijk) secretaris kunnen deze hulp bij het eigen functioneren vaak goed gebruiken. MZLeeuw staat daarbij garant voor de praktische toepasbaarheid en het doelgericht werken. Denk ook eens aan een coachingsdag voor het Dagelijks Bestuur (DB) van de OR om de aansturing van de ondernemingsraad te verbeteren. Het DB heeft niet alleen praktische taken uit te voeren, zoals het opstellen van agenda’s, het maken van notulen, maar zal ook de samenwerking zoals in de OR, tussen de OR-commissies onderling en tussen OR en bestuurder dienen te bevorderen. Het is de bedoeling dat ieder OR-lid zo optimaal mogelijk bijdraagt aan gezamenlijke invloed en gezamenlijk resultaat en dat gaat in menige OR-praktijk niet altijd even gemakkelijk.
Kijk hier voor de tarieven.