Overig aanbod

Overig aanbod

Overig aanbod

De opleiders van MZLeeuw hebben meer in hun mars dan het uitvoeren van scholing en begeleiding!

(Dag)voorzitterschap

Alle medewerkers van MZLeeuw hebben ervaring bij het voorzitten van kleine en grote groepen in veranderingen of tijdens studiedagen en congressen. Daarbij leggen zij een verbinding tussen doelmatigheid en een inspirerende wijze van leiding geven.

 

Begeleiding bij verkiezingen

Sinds zijn ontstaan in 1997 heeft MZLeeuw een grote ervaring opgebouwd in het oprichten van een eerste ondernemingsraad of PVT en de transitie van PVT in OR. Een schat aan documenten zijn beschikbaar voor het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten (zoals reglementen) en het maken van bepalende keuzes. Deze begeleiding wordt gewoonlijk gegeven aan directeuren, P&O-managers en zittende ondernemingsraden of PVT’s en initiatiefgroepenn die een OR of PVT wilen oprichten.

Scholingen OR-commissies, cliëntenraden, MR, GMR

Vanuit zijn expertise schoolt MZLeeuw ook andere doelgroepen dan ondernemingsraden, hun commissies en PVT’s. Zoals arbocommissies, bestuurders, cliëntenraden en medezeggenschapsraden. Neem contact op om te onderzoeken wat onze mogelijkheden zijn.