Gratis webinars

Gratis webinars

In samenwerking met verschillende experts verzorgt MZLeeuw gratis webinars over actuele onderwerpen. Op het moment van uitzenden kunnen direct vragen worden gesteld die - ook direct - door de expert worden beantwoord. Op deze pagina is een overzicht te vinden van de webinars die zijn gemaakt en uitgezonden. bekijk ze allemaal op het moment dat het u uitkomt!

Nieuwe webinars in aantocht

Meld je aan voor het gratis bekijken van de webinars. Tijdens de uitzending is er gelegenheid om online vragen te stellen die direct beantwoord zullen worden door de expert. Pak die kans!

Bekijk de eerdere webinars

OR en Navigatormethode

Tijdens dit webinar wordt ingegaan op de manier waarop wat de Navigator werkemthode van de ondernemingsraad en PVT® voor de OR kan betekenen.
Met medewerking van Jan Bubberman.

Willem Hunfeld gaat in gesprek met Wim van Santbrink.

OR en het initiatiefrecht

Wim van Santbrink gaat over het initiatiefrecht in gesprek met mr. Annette Terpstra, advocaat bij Sprengers Advocaten. Annette is gespecialiseerd in medezeggenschapsrecht en zal met ons in gesprek gaan over de mogelijkheden die je hebt als ondernemingsraad om zelf voorstellen te doen.

OR en geheimhouding

Tijdens dit webinar wordt ingegaan op de manier waarop in de praktijk door de ondernemingsraad met geheimhouding kan worden omgegaan.
Met medewerking van Jan Bubberman.

Mr. Stefan Jansen gaat in gesprek met Wim van Santbrink.

organon

OR en bedrijfsovernames

Tijdens dit webinar wordt ingegaan op de 'Organon-zaak'. De Organon zaak is een onthullende en essentiële bijdrage aan het debat over de slecht gereguleerde markt voor bedrijfsovernames, de rol van overheidsbeleid in tijden van mondialisering, en de toekomst van de kenniseconomie in Europa.

Mr. Irene de Brouwer Advocaat bij De Pont Reijrink gaat in gesprek met Wim van Santbrink.

diversiteit

Webinar diversiteitsbeleid

Gaat jouw organisatie goed om met verschillen tussen werknemers? Voelt iedereen zich echt thuis? Diversiteitsbeleid heeft een positief effect op de organisatie. De ondernemingsraad kan dat helpen vormgeven en versterken op basis van zijn stimulerende taak en het instemmingsrecht.

Mr. drs. Marieke Reijrink Advocaat bij De Pont Reijrink  gaat in gesprek met Wim van Santbrink.

giant_paper_stack_custom_19725 (1)

Webinar OR en sociaal plan

Wat is de rol van de ondernemingsraad (OR) bij het onderhandelen en afspreken van een sociaal plan? Een webinar met de nodige tips op dat gebied.

Mr. André Joosten Advocaat bij Sprengers Advocaten gaat in gesprek met Wim van Santbrink.

business_men_row_arrow_400_clr_17907

Webinar Corporate Governance

Naast aandeelhouders zijn de medewerkers belangrijke stake-holders: zij hebben het recht om invloed uit te oefenen op het bestuur van hun onderneming. Zo zijn voor de vertegenwoordigers van werknemers, de medezeggenschapsraden, verschillende rechten vastgelegd. Dit kan de bestuur van de organisatie zeer ten goede komen. Wat zijn die rechten? Hoe draagt dit bij aan ‘good governance’? En hoe verloopt dit in de praktijk?

Mr. Rudi van der Stege Advocaat bij Sprengers Advocaten gaat in gesprek met Wim van Santbrink.

book-3480216_640

Webinar Normalisatie Ambtenarenrecht

Steven Jellinghaus, advocaat bij de Voort Advocaten in Tilburg geeft een toelichting op de wijzigingen in de ambtenarenrecht die - als het goed is  - per 1-1-2020 van kracht worden. Natuurlijk met veel tips voor de ondernemingsraden die voor de overheid actief zijn.

toolbox_falling_on_worker_400_clr_18726

Webinar Arbeidsomstandigheden

Jolande Janssen van de Voort Advocaten in Tilburg geeft een uitgebreide toelichting op de wijzigingen in de Arbowet en Arbobesluit die op 1-7-2017 zijn ingevoerd en op 1-7-2018 helemaal van kracht zijn. Wim van Santbrink vat samen en interviewt haar.

low_profile_keyboard_custom_19465

Webinar AVG

In de vorm van een interview met Stefan Jansen van de Voort Advocaten in Tilburg wordt een toelichting gegeven op de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Natuurlijk komt de rol van de ondernemingsraad bij de invoering ervan uitgebreid aan de orde.