Een applaus vanaf het balkon als eindelijk het besef doordringt dat jouw werk van cruciaal belang is voor de bevolking. Mooi en welgemeend, maar van applaus alleen kun je niet leven en je werk wordt er ook niet beter van. Wat kan uw OR zelf doen om tijdens en na de crisis het verschil te…

Lees meer
bij-gebrek-aan-personeel-werken-hier-mensen

In 2050 moet de gehele vaderlandse economie circulair zijn. Zodat natuurlijke bronnen niet langer worden uitgeput, het klimaat niet verder opwarmt en de wereld niet langer afstevent op een ecologische en economische ramp van ongekende orde. Maar het is nú al tijd voor circulair personeelsbeleid. Van natuurlijke bronnen weten we eindelijk dat ze opraken. Er…

Lees meer

Als de ondernemingsraad heeft ingestemd met een gewijzigde pensioenregeling, dan is dat doorgaans voldoende om de gewijzigde regeling daadwerkelijk in te voeren. Maar als er belangen van werknemers door worden geschaad, dan is het voor die werknemers mogelijk om bezwaar te maken bij de kantonrechter. De OR moet immers met een redelijke en billijke regeling…

Lees meer
kantonrechter

De gemeenschappelijke ondernemingsraad van een onderneming waarin totaal zo’n 2200 werknemers in Nederland in dienst zijn wijzigt het OR-reglement. Zo wil de raad stoppen met het verkiezen van de OR middels drie kiesgroepen en in het vervolg het gehele personeel als één kiesgroep te beschouwen. Als ze de voorgestelde wijzigingen aan de ondernemer laten lezen…

Lees meer
beloning

Werkgevers die bij het aanstellen van personeel de nieuwkomers inschalen op basis van het laatst verdiende loon of op grond van salarisonderhandelingen, lopen een groot risico om daardoor mannen en vrouwen ongelijk te belonen. En… dat is bij wet verboden. Het College voor de Rechten van de Mens heeft daar in verschillende onderzoeken in verschillende…

Lees meer

Het met elkaar samenwerken in de ondernemingsraad valt niet altijd mee. Dat geldt vaak ook voor de samenwerking tussen OR en bestuurder. Op tal van manieren kan de samenwerking worden bemoeilijkt door samenwerkingsproblemen. Die zijn – grofweg – in drie oorzaken in te delen. Voor het oplossen van problemen is het vervolgens zaak om te weten…

Lees meer

Stel je voor: een echtpaar wil een nieuwe zitbank aanschaffen. In het overleg daarover vraagt de ene partner aan de ander ‘Wat gaat die kosten?’, ‘Welke kleur wordt het?’, ‘Hoeveel ‘zits’ wordt de bank?’, ‘Welke bekleding gaat het worden?’ en ‘Met of zonder hoek erin?’. Bij zo’n echtpaar dat op deze manier over zo’n aankoop…

Lees meer