Berichten door radboudhafkenscheid

Ontevreden personeel na instemming OR met pensioenregeling

Als de ondernemingsraad heeft ingestemd met een gewijzigde pensioenregeling, dan is dat doorgaans voldoende om de gewijzigde regeling daadwerkelijk in te voeren. Maar als er belangen van werknemers door worden geschaad, dan is het voor die werknemers mogelijk om bezwaar te maken bij de kantonrechter. De OR moet immers met een redelijke en billijke regeling…

Lees meer

Naar de kantonrechter voor wijzigen OR-reglement

kantonrechter

De gemeenschappelijke ondernemingsraad van een onderneming waarin totaal zo’n 2200 werknemers in Nederland in dienst zijn wijzigt het OR-reglement. Zo wil de raad stoppen met het verkiezen van de OR middels drie kiesgroepen en in het vervolg het gehele personeel als één kiesgroep te beschouwen. Als ze de voorgestelde wijzigingen aan de ondernemer laten lezen…

Lees meer

Ongelijke beloning komt nog altijd voor

beloning

Werkgevers die bij het aanstellen van personeel de nieuwkomers inschalen op basis van het laatst verdiende loon of op grond van salarisonderhandelingen, lopen een groot risico om daardoor mannen en vrouwen ongelijk te belonen. En… dat is bij wet verboden. Het College voor de Rechten van de Mens heeft daar in verschillende onderzoeken in verschillende…

Lees meer

OR en bestuurder naar de knoppen

Het met elkaar samenwerken in de ondernemingsraad valt niet altijd mee. Dat geldt vaak ook voor de samenwerking tussen OR en bestuurder. Op tal van manieren kan de samenwerking worden bemoeilijkt door samenwerkingsproblemen. Die zijn – grofweg – in drie oorzaken in te delen. Voor het oplossen van problemen is het vervolgens zaak om te weten…

Lees meer

De OR als echtpaar

Stel je voor: een echtpaar wil een nieuwe zitbank aanschaffen. In het overleg daarover vraagt de ene partner aan de ander ‘Wat gaat die kosten?’, ‘Welke kleur wordt het?’, ‘Hoeveel ‘zits’ wordt de bank?’, ‘Welke bekleding gaat het worden?’ en ‘Met of zonder hoek erin?’. Bij zo’n echtpaar dat op deze manier over zo’n aankoop…

Lees meer