Buschauffeur

Les van de buschauffeur

Halverwege de reis van Groningen naar Haulerwijk zat de dienst van de buschauffeur erop en stapte een verse chauffeur met een blij gemoed de bus in. ‘Goedemiddag’ was zijn welkomsttekst voor de passagiers. Er kwam maar een lauw antwoord uit de bus. Daarop stapte de chauffeur direct de bus weer uit onder het uitroepen van…

Lees meer

De azijnpisser

In veel organisaties maakt de groep azijnpissers een groot deel van de achterban van een OR uit. Het zijn de mensen die altijd wat te mopperen hebben, altijd een halfleeg glas zien, passief zijn en weinig tot geen vertrouwen in de ondernemingsraad hebben. Moet de ondernemingsraad wel investeren in de azijnpissers in de onderneming?

Lees meer

In verwachting

In verwachting zijn kan mooi wezen, maar dan moet het niet drie of vier jaar duren. Dan gaat de aardigheid er wel af. Het is dan ook niet raar dat ondernemingsraden die de volle zittingsperiode (drie of vier jaar) in verwachting van elkaar blijven, in die tijd veel teleurstellingen te verwerken krijgen. Zou het niet…

Lees meer

Achteroverleunen met de externe deskundige

De wetgever heeft het maar goed voor gehad met de ondernemingsraad. Neem nu het recht om externe deskundigheid te raadplegen bij onvoldoende kennis of kunde van de raad. Dat is toch zonder meer positief te noemen? Zeker, maar dat inschakelen van een externe professional heeft ook risico’s.

Lees meer

De Nederlandse taal is gemakkelijker als je denkt[1]

Het is weer zover, menig OR-secretaris gaat deze maand aan de slag met het OR-jaarverslag. Dat verslag is een wettelijke verplichting, maar de vorm van het verslag en de inhoud ervan zijn volledig door de OR zelf te bepalen. Het motto voor het schrijven ervan kan van raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt geleend worden: ‘Maak het…

Lees meer
stel-dat

Stel dat…

De wetgever heeft nadrukkelijk bedoeld dat ondernemingsraad en bestuurder gelijkwaardige overlegpartners zijn. Met een OR die alleen maar vragen stelt en vervolgens achteroverleunend op de antwoorden gaat zitten wachten is er van gelijkwaardigheid geen sprake. Die gelijkwaardigheid bevordert de OR door een dialoog of debat met de bestuurder te starten. Dat gaat heel goed aan…

Lees meer

Ezelsbruggetjes

Wie heeft ze niet gebruikt? Of gebruikt ze nog steeds? Ezelsbruggetjes zijn prachtige hulpmiddelen om complexe zaken te onthouden en toe te passen. Ook voor de ondernemingsraad zijn er van die bruggetjes.

Lees meer

Socrates in de ondernemingsraad

In sommige ondernemingsraden zijn de onderlinge verhoudingen tussen de OR-leden niet altijd even positief. Soms als gevolg van persoonlijke antipathieën, soms door het enkele feit dat een OR-lid een andere vakbond aanhangt. Zulke ondernemingsraden zouden wat meer Socrates in de ondernemingsraad kunnen gebruiken.

Lees meer
draai-het-eens-om

Draai het eens om

‘Ik word wakker, doe een plas, sta op en denk: verrek het moet andersom’. Herman Finkers maakt er een grap van, maar ondernemingsraden doen er goed aan de boel ook eens om te draaien. Bijvoorbeeld op het gebied van het personeelsbeleid of op de manier waarop de OR zijn werk doet. Recources for Humans Het…

Lees meer

Vijf gouden tips voor de zORg

Een applaus vanaf het balkon als eindelijk het besef doordringt dat jouw werk van cruciaal belang is voor de bevolking. Mooi en welgemeend, maar van applaus alleen kun je niet leven en je werk wordt er ook niet beter van. Wat kan uw OR zelf doen om tijdens en na de crisis het verschil te…

Lees meer