De gebruiksaanwijzing bij uw gereedschapskist

In een grijs verleden nam ik bij een scholing van een voor mij nieuwe OR altijd een roestige gereedschapskist mee. U kent ze wel, die handige langwerpige metalen bakken die je naar buiten kunt uitklappen om de gehele inhoud toegankelijk te maken. Heeft uw OR er ook een? Wat zit daar dan in?

Lees meer
checklist

Geen checklist alstublieft

Jarenlang heb ik me er schuldig aan gemaakt: het maken en publiceren van OR-checklijstjes in de vakbladen. Voor alle denkbare advies- en instemmingsplichtige gebeurtenissen. En ze gingen erin als koek! Tot ik erachter kwam dat ze meer kwaad dan goed doen. Een checklist is namelijk per definitie geen maatwerk. En maatwerk is wel wat een…

Lees meer

Het einde van het vormingswerk?

Als gepensioneerd opleider van ondernemingsraden zie ik het vormingsaspect in het werk van mijn beroepsgroep langzaam maar zeker ter ziele gaan. Met vorming bedoel ik de persoonlijke ontwikkeling van OR-leden en het versterken van de samenhang en de identiteit van de OR als team. De gedachte was ooit dat zo’n heterogene groep individuen als een…

Lees meer

Prik die bubbel door

Er is de laatste tijd veel te doen over de bubbels waar de sociale media ons in duwen. We worden op die manier niet meer geconfronteerd met meningen of ontwikkelingen die niet aansluiten bij onze voorkeuren. Zo wordt de content die we zien of horen een echo van wat we zelf communiceren. Deze ‘echokamers’ versterken de…

Lees meer
ongekend-onrecht

Let op het gedoe

Vorige maand verscheen het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag ‘Ongekend onrecht’. Onmiddellijk opgevraagd en de 133 pagina’s doorzocht op de termen ‘OR’ en ‘ondernemingsraad’. En jawel hoor, niet één treffer. Zouden ze op de afdeling Toeslagen geen ondernemingsraad hebben? Indien wel, waar houdt deze zich mee bezig? Met de kerstpakketten of met het strategisch…

Lees meer

1950, dat was pas een goed jaar!

Met de WOR (Wet op de ondernemingsraden) onderhoud ik een bijzondere relatie. Afkomstig uit hetzelfde jaar (1950) herken ik in die wet dezelfde ontwikkeling die ik doormaakte. Van voorzichtig proberen vaste grond onder de voet te krijgen naar het streven naar volwaardigheid zonder star te worden. Met de WOR is – net als met mij…

Lees meer

Word een ander mens

Het valt als nieuwkomer niet mee in een functionerende OR. Nee, het is een stuk prettiger als je toetreedt tot een OR die grotendeels of geheel nieuw is. Iedereen staat dan onwennig in dit aparte werk, moet zijn taak ontdekken en zijn plek vinden in een groep die nog een team moet vormen.Daarom deze eerlijke…

Lees meer

Behoren wij een instemmingsverzoek te ontvangen?

De wetgever gaat ervan uit dat uw bestuurder weet wanneer hij uw OR om instemming moet vragen. Maar dat is lang niet altijd het geval. En in geval van twijfel zal hij misschien al snel menen dat een verandering niet onder uw instemmingrecht valt. Het is dus van groot belang dat u zelf weet hoever…

Lees meer

Checklist milieuzorg

Hoe groen is uw organisatie? Het streven van de Nederlandse overheid is om in 2050 alle grondstoffen volledig opnieuw te gebruiken en om in 2030 de CO2-uitstoot te verminderen met 49% ten opzichte van 1990. Vervuilende procesindustrieën beschikken inmiddels wel over een samenhangend milieuzorgsysteem en worden ook gecontroleerd op hun milieuvervuiling. Maar net zo als…

Lees meer

De rol van de OR bij vakantieregels

Een jaarlijks terugkerend thema is het aanvragen en toekennen van vakantiewensen. Het hangt sterk van de organisatie af of dat problemen geeft. Als er gewerkt wordt met een bedrijfssluiting zal zich dat veel minder voordoen. Moet er ook in de vakantiemaanden volop worden doorgewerkt, dan worden er vaak interne regelingen opgesteld die willekeur moeten voorkomen…

Lees meer