Medezeggenschap en Artificiële Intelligentie

Artificiële Intelligentie (AI) heeft onherroepelijk zijn intrede gedaan in onze wereld. De lancering van ChatGPT liet ons een voorproefje zien wat de onvoorstelbare toepassingsmogelijkheden zijn van de huidige computer reken- en data-analysekracht. Voor mij als opleider rees logischerwijs de vraag wat deze ontwikkeling betekent voor de rol van medezeggenschap in het algemeen en voor het…

Lees meer
elk-or-lid-telt

Elk OR-lid telt!

Medezeggenschap is een collectieve prestatie. De kijk op de werkelijkheid, ervaringen en inzichten vanuit de werknemer verrijken de beleidsvorming en voorkomen weeffouten. Het is dan ook onbegrijpelijk dat veel ondernemingsraden genoegen nemen met OR-leden die niet bijdragen aan het medezeggenschapsproces.

Lees meer

Beste OR, kijk toch eens verder dan adviezen en instemmingen!

Hoewel duidelijk in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) beschreven staat dat een ondernemer in ieder geval advies en instemming moet vragen over de onderwerpen beschreven in de artikelen 25 en 27 (WOR), lijkt maar weinig overleg in de BV Nederland dit ook daadwerkelijk als ondergrens te ervaren. Sterker nog, ik kom helaas vaak tegen…

Lees meer

Omgaan met teleurstellingen

Het bedrijven van medezeggenschap betekent voor veel ondernemingsraden het reageren op advies- en instemmingsaanvragen. Deze smalle werkwijze is vaak het resultaat van overlevering en een overdaad aan WOR-cursussen. Het is weliswaar zo dat de Wet op Ondernemingsraden gedetailleerd beschrijft hoe je als OR een bijdrage kan leveren aan allerlei veranderingen en ontwikkelingen in je organisatie.…

Lees meer