De verantwoordelijkheid van vertegenwoordiging

Een van de belangrijkste kwaliteitscriteria van waardevolle vertegenwoordiging is representatie. Ik kan me dan ook enorm opwinden als ik zie dat individuele OR-leden hun eigen sores in het overleg brengen. Het medezeggenschapsoverleg is namelijk niet de plek om persoonlijke problemen op te lossen. En toch komt het, naar mijn bescheiden mening, te vaak voor dat…

Lees meer

Hé bestuurder, hoe gaat het met jouw OR?

Ik ben in mijn hele carrière nog nooit een ondernemer, bestuurder of commandant tegengekomen die het nut van medezeggenschap niet onderschreef. De waarde van het oogpunt van de werknemer is groot. Het zijn immers de werknemers die de organisatie vormgeven, die direct contact hebben met de klant en die uiteindelijk precies weten waar de verspilling…

Lees meer

Medezeggenschap in een gemeentelijke organisatie: invloed in de praktijk

Zijn er grenzen voor een gemeentelijke OR? Als OR in een gemeentelijke organisatie ben je continu aan het laveren tussen politieke en ambtelijke stromingen. Waar kun je als OR invloed op uitoefenen binnen het gemeentelijke beleid? Deze vraag houdt veel van dergelijke ondernemingsraden bezig. Zeker in deze tijd, waarin veel maatregelen al snel het predicaat…

Lees meer

Reflectie en vooruitblik

Balans opmaken De jaarwisseling is een moment voor reflecties en voorspellingen. We maken de balans op van een levensjaar en blikken vooruit op de toekomst. De lessen die we het afgelopen jaar hebben geleerd passen we toe op de uitdagingen die het nieuwe jaar ons te bieden heeft.

Lees meer

Democratie!

Met de Tweede Kamer-verkiezingen in aantocht heb ik het in mijn werk de laatste tijd extra vaak over vertegenwoordiging en representatie. Als ondernemingsraad vertegenwoordiger je de werknemers in het overleg met de ondernemer. Dat is een stevige verantwoordelijkheid! Toch hoor ik met enige regelmaat, zoals je dat in de samenleving ook vaak hoort, dat werknemers…

Lees meer

Waarom werknemers betere adviseurs zijn dan externe consultants

Onlangs las ik een artikel van Marianne Mazzucato; een Italiaans-Amerikaanse econoom, waarin ze betoogt dat de McKinseys en de Deloittes van deze wereld geen enkele expertise hebben in de werelden waarin zij adviezen verspreiden. Het zijn passanten die met behulp van generieke modellen organisaties adviseren bij complexe vraagstukken. Zulke adviezen, betoogt zij, schieten vaak hun…

Lees meer

Vingertje wijzen

Wanneer resultaten afwijken van onze verwachtingen vallen we al snel in het patroon van elkaar de ‘schuld’ geven. Bijvoorbeeld: ‘Omdat de OR -expres- zo lang doet over het formuleren van een advies, kunnen wij niet door met onze ontwikkeling’. Maar ook: ‘Onze bestuurder vertelt ons – bewust – niet wat hij van plan is, en…

Lees meer

Medezeggenschap en Artificiële Intelligentie

Artificiële Intelligentie (AI) heeft onherroepelijk zijn intrede gedaan in onze wereld. De lancering van ChatGPT liet ons een voorproefje zien wat de onvoorstelbare toepassingsmogelijkheden zijn van de huidige computer reken- en data-analysekracht. Voor mij als opleider rees logischerwijs de vraag wat deze ontwikkeling betekent voor de rol van medezeggenschap in het algemeen en voor het…

Lees meer
elk-or-lid-telt

Elk OR-lid telt!

Medezeggenschap is een collectieve prestatie. De kijk op de werkelijkheid, ervaringen en inzichten vanuit de werknemer verrijken de beleidsvorming en voorkomen weeffouten. Het is dan ook onbegrijpelijk dat veel ondernemingsraden genoegen nemen met OR-leden die niet bijdragen aan het medezeggenschapsproces.

Lees meer

Beste OR, kijk toch eens verder dan adviezen en instemmingen!

Hoewel duidelijk in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) beschreven staat dat een ondernemer in ieder geval advies en instemming moet vragen over de onderwerpen beschreven in de artikelen 25 en 27 (WOR), lijkt maar weinig overleg in de BV Nederland dit ook daadwerkelijk als ondergrens te ervaren. Sterker nog, ik kom helaas vaak tegen…

Lees meer