Checklisten

Checklist aanpak werkdruk

werkdruk

Druk de werkdruk de kop in! Een op de drie werknemers heeft last van werkdruk. Van de werkgever wordt verwacht dat hij voorkomt dat zijn mensen onder die werkdruk bezwijken. Dat beleid moet terug te vinden zijn in de eigen RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Uw ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op het organiseren en vaststellen van de…

Lees meer

Checklist overdracht

OR-leden komen en gaan, maar de OR blijft bestaan Stel u voor: binnenkort heeft u algemene verkiezingen voor een nieuwe ondernemingsraad. Er zijn genoeg kandidaten om de kiezer echt wat te kiezen te geven. Het ziet ernaar uit dat ongeveer de helft van de raad vernieuwd zal worden en de huidige voorzitter stelt zich niet…

Lees meer

Wanneer geldt uw instemmingsrecht niet?

U weet dat u in lid van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) kunt vinden bij welke voorgenomen besluiten de bestuurder eerst uw instemming moet vragen en krijgen. Als u het onderwerp van het besluit daar niet kunt vinden dan heeft u waarschijnlijk geen instemmingsrecht. Maar als het wel onder dat lid…

Lees meer

Maak meer werk van preventie

De nieuwe Arbowet die op 1 juli 2017 is ingegaan legt meer nadruk op de bedrijfsgezondheidszorg en de rol van de bedrijfsarts. Het beste ziekteverzuimbeleid is toch voorkomen dat mensen ziek worden van hun werk. Als ondernemingsraad of PVT heeft u instemmingsrecht op alle concrete regelingen op het gebied van preventie. Maak daar werk van…

Lees meer

Checklist toezichthouder

toezichthouder

Draag een toezichthouder voor Veel ondernemingen hebben een orgaan dat toezicht houdt op de bedrijfsvoering, verantwoordelijk is voor ontslag en aanstelling van de bestuurders en dat beslist over de toekomst van de organisatie. Bij een vennootschap is dat de raad van commissarissen (rvc), bij vereniging of stichting de raad van toezicht (rvt). Soms heeft uw…

Lees meer

Checklist externe adviesopdracht

Adviseren over de adviseur Sommige organisaties maken vaak gebruik van adviesbureaus, bij andere wordt er pas een adviesopdracht verstrekt als het echt iets uitzonderlijks betreft. Hoe dan ook, als de opdracht aan een externe adviesbureau te maken heeft met een of meer van de onder lid 1 van artikel 25 WOR opgesomde onderwerpen dan moet…

Lees meer

Checklist: wat moeten we toch met dat financieel beleid?

Er is geen ondernemingsraad te vinden die niet van mening is dat het financiële reilen en zeilen van zijn organisatie van groot belang is. Toch zijn er veel OR-leden die liefst met een grote boog om financiële rapportages heen lopen. En als uw OR ze toch onder ogen krijgt, dan mag u zich gelukkig prijzen…

Lees meer

Checklist contracting

Steeds meer organisaties maken gebruik van het volledig uitbesteden van onderdelen van hun bedrijfsprocessen aan een externe partij: contracting. Het lijkt enerzijds op outsourcing, anderzijds op het inhuren van uitzendwerk. Kenmerkend is dat niet alleen het werk maar ook de leiding en het toezicht op dat werk overgaan in andere handen. De plek waar de…

Lees meer

Checklist arboplan van aanpak

De kern van elk arbobeleid is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze is pas af als er ook een concreet plan van aanpak is vastgesteld waaruit duidelijk wordt welke risico’s de komende periode zullen worden aangepakt. Dit plan komt vaak later tot stand dan de RI&E waarover uw instemming is gevraagd. Als dat zo is,…

Lees meer

Hoe hangt bij u de arbovlag erbij?

Bij het begin van het nieuwe jaar is het goed om eens te kijken hoe het in uw eigen organisatie gesteld is met het beleid tot verbetering van arbeidsomstandigheden. Niet in detail zoals u dat doet bij de risico-inventarisatie en allerlei regelingen, maar in grote lijnen. Wordt het arbobeleid niet alleen met de mond beleden,…

Lees meer