Checklisten voor OR en PVT

checklist

Checklisten voor OR en PVT

Behoren wij een instemmingsverzoek te ontvangen?

Door Theo van Leeuwen | 1 oktober 2020

De wetgever gaat ervan uit dat uw bestuurder weet wanneer hij uw OR om instemming moet vragen. Maar dat is lang niet altijd het geval. En in geval van twijfel zal hij misschien al snel menen dat een verandering niet onder uw instemmingrecht valt. Het is dus van groot belang dat u zelf weet hoever…

Lees verder

Checklist milieuzorg

Door Theo van Leeuwen | 1 september 2020

Hoe groen is uw organisatie? Het streven van de Nederlandse overheid is om in 2050 alle grondstoffen volledig opnieuw te gebruiken en om in 2030 de CO2-uitstoot te verminderen met 49% ten opzichte van 1990. Vervuilende procesindustrieën beschikken inmiddels wel over een samenhangend milieuzorgsysteem en worden ook gecontroleerd op hun milieuvervuiling. Maar net zo als…

Lees verder

De rol van de OR bij vakantieregels

Door Theo van Leeuwen | 1 augustus 2020

Een jaarlijks terugkerend thema is het aanvragen en toekennen van vakantiewensen. Het hangt sterk van de organisatie af of dat problemen geeft. Als er gewerkt wordt met een bedrijfssluiting zal zich dat veel minder voordoen. Moet er ook in de vakantiemaanden volop worden doorgewerkt, dan worden er vaak interne regelingen opgesteld die willekeur moeten voorkomen…

Lees verder
ondernemingsraad-en-sociaal-plan

Hoe sluit uw OR zelf een sociaal plan af?

Door Theo van Leeuwen | 1 juli 2020

De term ‘sociaal plan’ kennen we vooral als een overeenkomst tussen werkgever en vakbond waarin de maatregelen staan om bij een ingrijpende gebeurtenis als fusie, overname of grote reorganisatie, het personeel te beschermen. De werkgever is echter lang niet altijd verplicht om met de vakbonden tot zo’n overeenkomst te komen. In die gevallen kunt u…

Lees verder

Hoe oefent u (meer) druk uit op de bestuurder?

Door Theo van Leeuwen | 1 juni 2020

Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen, dat weet u als OR-lid uit eigen ervaring. Hoe vaak komt het niet voor dat uw OR het gelijk aan zijn kant meent te hebben maar er toch niet in slaagt de bestuurder daarvan te overtuigen? Meestal accepteert u dit omdat u weet dat een goede werkrelatie…

Lees verder
organisatieverandering

Checklist organisatieverandering

Door Theo van Leeuwen | 1 mei 2020

Hoe beoordelen we een ingrijpende wijziging van de organisatie Als er gereorganiseerd wordt, gaat de aandacht van uw OR doorgaans uit naar de gevolgen voor het personeel. Dreigen er ontslagen; gaan functies veranderen en wat betekent het voor de werkdruk? Dat is natuurlijk prima, maar het is ook belangrijk om te kijken naar de oorzaak…

Lees verder

Checklist Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Door Theo van Leeuwen | 1 april 2020

Heeft uw organisatie voldoende oog voor de samenleving? Er zullen maar weinig ondernemingsraden zijn die niet al bijdragen aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van hun organisatie. Dat gebeurt vanzelf wanneer u zich bezig houdt met de belangen van degenen die u vertegenwoordigt en uw OR zich inzet voor een werkelijk sociaal beleid. Voor de…

Lees verder
disfunctionerende-bestuurder

Disfunctionerende bestuurder

Door Theo van Leeuwen | 1 maart 2020

Als de bestuurder uw vertrouwen verliest Van tijd tot tijd komt het voor dat een bestuurder gedwongen het veld moet ruimen omdat hij niet langer het vertrouwen heeft van de toezichthouder en/of het personeel. Daar gaat vaak een lange periode aan vooraf waarin sprake is van een groeiend gevoel van disfunctioneren. Daarin speelt de OR…

Lees verder
winst

Checklist bedrijfsresultaat

Door Theo van Leeuwen | 1 februari 2020

Is bezuinigen, saneren of inkrimpen inderdaad de oplossing? Als de resultaten tegenvallen grijpt het management al snel naar de kaasschaaf, de snoeischaar of de hakbijl. Die drie instrumenten staan respectievelijk voor: overal wat af, hier en daar wat wegknippen en een forse ingreep als het sluiten van een vestiging of het afstoten van een productlijn.…

Lees verder
achterban-raadplegen

Checklist raadpleging achterban

Door Theo van Leeuwen | 1 januari 2020

Wat vinden de collega’s ervan? Als ondernemingsraad heeft u een dubbele taak: overleg met de ondernemer en vertegenwoordiging van het personeel. Het is aan uw OR om daar het goede evenwicht in te vinden. Toch zijn de meeste ondernemingsraden voornamelijk bezig met dat overleg en hobbelt de vertegenwoordiging er op grote afstand achteraan. Dat is…

Lees verder