Checklisten voor OR en PVT

checklist

Checklisten voor OR en PVT

Checklist Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Door Theo van Leeuwen | 1 april 2020

Heeft uw organisatie voldoende oog voor de samenleving? Er zullen maar weinig ondernemingsraden zijn die niet al bijdragen aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van hun organisatie. Dat gebeurt vanzelf wanneer u zich bezig houdt met de belangen van degenen die u vertegenwoordigt en uw OR zich inzet voor een werkelijk sociaal beleid. Voor de…

Lees verder
disfunctionerende-bestuurder

Disfunctionerende bestuurder

Door Theo van Leeuwen | 1 maart 2020

Als de bestuurder uw vertrouwen verliest Van tijd tot tijd komt het voor dat een bestuurder gedwongen het veld moet ruimen omdat hij niet langer het vertrouwen heeft van de toezichthouder en/of het personeel. Daar gaat vaak een lange periode aan vooraf waarin sprake is van een groeiend gevoel van disfunctioneren. Daarin speelt de OR…

Lees verder
winst

Checklist bedrijfsresultaat

Door Theo van Leeuwen | 1 februari 2020

Is bezuinigen, saneren of inkrimpen inderdaad de oplossing? Als de resultaten tegenvallen grijpt het management al snel naar de kaasschaaf, de snoeischaar of de hakbijl. Die drie instrumenten staan respectievelijk voor: overal wat af, hier en daar wat wegknippen en een forse ingreep als het sluiten van een vestiging of het afstoten van een productlijn.…

Lees verder
achterban-raadplegen

Checklist raadpleging achterban

Door Theo van Leeuwen | 1 januari 2020

Wat vinden de collega’s ervan? Als ondernemingsraad heeft u een dubbele taak: overleg met de ondernemer en vertegenwoordiging van het personeel. Het is aan uw OR om daar het goede evenwicht in te vinden. Toch zijn de meeste ondernemingsraden voornamelijk bezig met dat overleg en hobbelt de vertegenwoordiging er op grote afstand achteraan. Dat is…

Lees verder
preventiemedewerker

Hoe staat het met uw preventiemedewerker(s)?

Door Theo van Leeuwen | 1 december 2019

De preventiemedewerker is de vooruitgeschoven post van het arbobeleid van uw organisatie. Werknemer als alle anderen is hij (of zij) speciaal belast met het toezicht op en het stimuleren van het voorkomen van ongevallen en ziekte. Arborisico’s kent hij als geen ander. Hij werkt samen met OR, bedrijfsarts en arbodienst en draagt bij aan de…

Lees verder
Plan je scholing

Plan uw scholing

Door Theo van Leeuwen | 1 november 2019

Hoort u ook bij die ondernemingsraden die wel weten dat scholing belangrijk is, maar geen scherp beeld hebben van wat scholing ze kan opleveren? Dat is jammer, want dan komt u daar waarschijnlijk ook niet aan toe. U bent al druk genoeg met de lopende zaken! Op die manier berooft u uzelf en uw organisatie…

Lees verder
re-integratie

OR, vergeet de re-integratie niet!

Door Theo van Leeuwen | 1 oktober 2019

Een bijzonder onderdeel van het ziekteverzuimbeleid in uw organisatie is het weer aan het werk helpen van langdurig zieken in de eigen of een andere functie, misschien zelfs buiten uw organisatie. Dat bedoelen we met ‘re-integratie’. Ofschoon het hieraan werken uiterlijk in de zesde week van het ziekteverzuim begint, noemt de Wet op de ondernemingsraden…

Lees verder
adviseren

Checklist: adviseren met invloed

Door Theo van Leeuwen | 1 september 2019

Een belangrijk onderdeel van het werk van elke ondernemingsraad is het adviseren over belangrijke beslissingen die de bestuurder wenst te nemen. Het gaat dan altijd om bijzondere besluiten die gevolgen hebben voor de organisatie en daarmee voor de mensen die er werken. Is het niet nu, dan toch in de nabije toekomst. Hoe zorg je…

Lees verder
voorzitter

Hoe zit u een OR-vergadering voor?

Door Theo van Leeuwen | 1 augustus 2019

Uw OR-vergaderingen worden doorgaans geleid door het lid dat u tot voorzitter van de OR heeft gekozen. Bij diens afwezigheid moet de plaatsvervangend voorzitter die taak overnemen. De voorzitter is de sleutelfiguur voor het welslagen van de vergadering. Hij kan het niet alleen, maar hij is wel onmisbaar om tot de beoogde resultaten te komen.…

Lees verder
omgaan met uw bestuurder

Hoe gaat u om met uw bestuurder?

Door Theo van Leeuwen | 1 juli 2019

Als het goed is, heeft u bij de overlegvergaderingen steeds met dezelfde gesprekspartners te maken: de bestuurder en (vaak) de HR-manager. De bestuurder vertegenwoordigt de ondernemer en maakt dus de dienst uit. Met hem moet u uiteindelijk tot overeenstemming zien te komen. Hoe pakt u dat aan en kan dat misschien (nog) beter?

Lees verder