Checklisten voor OR en PVT

Checklisten voor OR en PVT

Checklisten voor OR en PVT

Op deze pagina zijn maar liefst 55 praktische checklists van Theo van Leeuwen voor OR en PVT te vinden. Daarmee wordt het werk in en voor de medezeggenschap een stuk overzichtelijker.

preventiemedewerker

Hoe staat het met uw preventiemedewerker(s)?

Door Theo van Leeuwen | 1 december 2019

De preventiemedewerker is de vooruitgeschoven post van het arbobeleid van uw organisatie. Werknemer als alle anderen is hij (of zij) speciaal belast met het toezicht op en het stimuleren van…

Lees verder
Plan je scholing

Plan uw scholing

Door Theo van Leeuwen | 1 november 2019

Hoort u ook bij die ondernemingsraden die wel weten dat scholing belangrijk is, maar geen scherp beeld hebben van wat scholing ze kan opleveren? Dat is jammer, want dan komt…

Lees verder
re-integratie

OR, vergeet de re-integratie niet!

Door Theo van Leeuwen | 1 oktober 2019

Een bijzonder onderdeel van het ziekteverzuimbeleid in uw organisatie is het weer aan het werk helpen van langdurig zieken in de eigen of een andere functie, misschien zelfs buiten uw…

Lees verder
adviseren

Checklist: adviseren met invloed

Door Theo van Leeuwen | 1 september 2019

Een belangrijk onderdeel van het werk van elke ondernemingsraad is het adviseren over belangrijke beslissingen die de bestuurder wenst te nemen. Het gaat dan altijd om bijzondere besluiten die gevolgen…

Lees verder
voorzitter

Hoe zit u een OR-vergadering voor?

Door Theo van Leeuwen | 1 augustus 2019

Uw OR-vergaderingen worden doorgaans geleid door het lid dat u tot voorzitter van de OR heeft gekozen. Bij diens afwezigheid moet de plaatsvervangend voorzitter die taak overnemen. De voorzitter is…

Lees verder
omgaan met uw bestuurder

Hoe gaat u om met uw bestuurder?

Door Theo van Leeuwen | 1 juli 2019

Als het goed is, heeft u bij de overlegvergaderingen steeds met dezelfde gesprekspartners te maken: de bestuurder en (vaak) de HR-manager. De bestuurder vertegenwoordigt de ondernemer en maakt dus de…

Lees verder
beoordelingsgesprek

Checklist beoordelingsgesprekken

Door Theo van Leeuwen | 1 juni 2019

Dit jaar waren de beoordelingsgesprekken regelmatig negatief in het nieuws. Dat begon met de publicatie van een groot onderzoek waaruit bleek dat zowel managers als medewerkers het verspilde tijd vinden.…

Lees verder

Alles draait om de centen

Door Theo van Leeuwen | 1 mei 2019

Veel organisaties werken met een jaarbegroting, met name non-profitinstellingen. Uw ondernemingsraad heeft dan op grond van de wet minimaal een informatierecht. Soms zijn er extra bevoegdheden op basis van cao…

Lees verder

OR als onderhandelaar over arbeidsvoorwaarden?

Door Theo van Leeuwen | 1 april 2019

Van oudsher zijn het de vakbonden die samen met werkgevers de arbeidsvoorwaarden van het personeel in een cao regelen. Tegenwoordig zien we echter steeds meer organisaties waarin de OR met…

Lees verder

Checklist voorbereiding overlegvergadering

Door Theo van Leeuwen | 1 maart 2019

De overlegvergadering is de vergadering van uw ondernemingsraad met de bestuurder. Als u uit bent op beïnvloeding van lopende besluitvorming dan moet het daar gebeuren. Niet in uw advies of…

Lees verder