Checklisten voor OR en PVT

checklist

Checklisten voor OR en PVT

Checklist contracting

Door Theo van Leeuwen | 1 mei 2018

Steeds meer organisaties maken gebruik van het volledig uitbesteden van onderdelen van hun bedrijfsprocessen aan een externe partij: contracting. Het lijkt enerzijds op outsourcing, anderzijds op het inhuren van uitzendwerk. Kenmerkend is dat niet alleen het werk maar ook de leiding en het toezicht op dat werk overgaan in andere handen. De plek waar de…

Lees verder

Checklist arboplan van aanpak

Door Theo van Leeuwen | 1 april 2018

De kern van elk arbobeleid is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze is pas af als er ook een concreet plan van aanpak is vastgesteld waaruit duidelijk wordt welke risico’s de komende periode zullen worden aangepakt. Dit plan komt vaak later tot stand dan de RI&E waarover uw instemming is gevraagd. Als dat zo is,…

Lees verder

Hoe hangt bij u de arbovlag erbij?

Door Theo van Leeuwen | 1 maart 2018

Bij het begin van het nieuwe jaar is het goed om eens te kijken hoe het in uw eigen organisatie gesteld is met het beleid tot verbetering van arbeidsomstandigheden. Niet in detail zoals u dat doet bij de risico-inventarisatie en allerlei regelingen, maar in grote lijnen. Wordt het arbobeleid niet alleen met de mond beleden,…

Lees verder
second opinion

Checklist arbobeleid

Door Theo van Leeuwen | 1 februari 2018

De nieuwe Arbowet in de praktijk Met ingang van 1 juli aanstaande treedt de Arbeidsomstandighedenwet 2017 in werking. Dat heeft niet alleen consequenties voor de werkgever die deze wet moet uitvoeren, maar ook voor uw ondernemingsraad. De OR heeft een belangrijke rol in het verbeteren van de werkomstandigheden van degenen die hij vertegenwoordigt. En als…

Lees verder

Check uw reglement

Door Theo van Leeuwen | 1 januari 2018

Het OR-reglement is een document dat door veel ondernemingsraden nooit wordt geraadpleegd en bij de anderen alleen als de verkiezingstijd weer nadert. Dan is het in ieder geval te laat om het te veranderen en zult u het moeten doen met wat er staat. Zou het niet goed zijn uw reglement nu al eens tegen…

Lees verder

Checklist zelfroosteren

Door Theo van Leeuwen | 1 december 2017

Zelfroosteren zit in de lift. Dankzij daarvoor ontwikkelde sofware wordt op steeds meer arbeidsplekken door teams die binnen bepaalde uren productie of diensten verlenen, door de medewerkers zelf hun arbeidsrooster gemaakt. De voordelen liggen voor de hand: minder leegloop, meer flexibiliteit voor de organisatie en een betere afstemming van werk en privé voor de werknemer.…

Lees verder

Werktijdenregeling

Door Theo van Leeuwen | 1 november 2017

Zowel een ondernemingsraad als een PVT hebben instemmingsrecht bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van een werktijdenregeling. Hoever reikt dat recht en waarop te letten bij de behandeling van een voorstel tot wijziging van werktijden? Een werktijdenregeling is een bindende set regels over werk- en rusttijden die gelden voor een of meer groepen werknemers. Het…

Lees verder

Checklist ondernemingsovereenkomst

Door Theo van Leeuwen | 1 oktober 2017

Een ondernemingsovereenkomst, ook wel convenant genoemd, is een nuttig instrument voor elke ondernemingsraad. U kunt er zaken mee regelen die niet in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zijn genoemd of u kunt het gebruiken voor de toepassing van die wet. WOR Een ondernemingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen ondernemer en ondernemingsraad waarbij de ondernemer…

Lees verder

Checklist duurzame inzetbaarheid

Door Theo van Leeuwen | 1 september 2017

De AOW-leeftijd gaat met sprongen omhoog en mogelijkheden voor vervroegd uittreden zijn er bijna niet meer. Het wordt voor u en uw collega’s dus steeds belangrijker om door te werken. Maar om dat mogelijk te maken moet er wel wat veranderen! Zowel in de hoofden van de mensen als in uw organisatie. Dat is een…

Lees verder

Weet wat er speelt!

Door Theo van Leeuwen | 1 augustus 2017

Voor elke OR is het van belang de vinger goed aan de pols van de organisatie te houden zodat u op de hoogte blijft van belangrijke veranderingen. Vooral in de wat grotere organisatie krijgt u dan al gauw uw handen vol aan het verwerken van een constante stroom informatie. Veel daarvan is niet relevant voor…

Lees verder