Checklisten voor OR en PVT

checklist

Checklisten voor OR en PVT

Werktijdenregeling

Door Theo van Leeuwen | 1 november 2017

Zowel een ondernemingsraad als een PVT hebben instemmingsrecht bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van een werktijdenregeling. Hoever reikt dat recht en waarop te letten bij de behandeling van een voorstel tot wijziging van werktijden? Een werktijdenregeling is een bindende set regels over werk- en rusttijden die gelden voor een of meer groepen werknemers. Het…

Lees verder

Checklist ondernemingsovereenkomst

Door Theo van Leeuwen | 1 oktober 2017

Een ondernemingsovereenkomst, ook wel convenant genoemd, is een nuttig instrument voor elke ondernemingsraad. U kunt er zaken mee regelen die niet in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zijn genoemd of u kunt het gebruiken voor de toepassing van die wet. WOR Een ondernemingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen ondernemer en ondernemingsraad waarbij de ondernemer…

Lees verder

Checklist duurzame inzetbaarheid

Door Theo van Leeuwen | 1 september 2017

De AOW-leeftijd gaat met sprongen omhoog en mogelijkheden voor vervroegd uittreden zijn er bijna niet meer. Het wordt voor u en uw collega’s dus steeds belangrijker om door te werken. Maar om dat mogelijk te maken moet er wel wat veranderen! Zowel in de hoofden van de mensen als in uw organisatie. Dat is een…

Lees verder

Weet wat er speelt!

Door Theo van Leeuwen | 1 augustus 2017

Voor elke OR is het van belang de vinger goed aan de pols van de organisatie te houden zodat u op de hoogte blijft van belangrijke veranderingen. Vooral in de wat grotere organisatie krijgt u dan al gauw uw handen vol aan het verwerken van een constante stroom informatie. Veel daarvan is niet relevant voor…

Lees verder
checklist

Checklist Extern advies

Door Theo van Leeuwen | 1 juli 2017

Een van de door ondernemingsraden meest gemiste kansen is ongetwijfeld zijn betrokkenheid bij het inschakelen én het werken van een externe adviseur in opdracht van de bestuurder. Niet alleen omdat die bestuurder vergeet daarover eerst uw advies in te winnen, maar ook omdat de OR vaak onvoldoende het belang daarvan inziet. Het gaat immers alleen…

Lees verder

Adviseren per ondernemingsovereenkomst

Door Theo van Leeuwen | 1 juni 2017

Er zijn voor een ondernemingsraad meer manieren om zijn gevraagde advies uit te brengen dan alleen een positief of negatief advies, al dan niet onder voorwaarden. Een minder bekende vorm is het afsluiten van een ondernemingsovereenkomst, ook wel convenant genoemd. Wat houdt dat in, waarom zou je dat doen en hoe doe je dat dan?…

Lees verder

Checklist: OR-platform

Door Theo van Leeuwen | 1 mei 2017

Ondernemingsraden van twee of meer organisaties kunnen door omstandigheden veel met elkaar te maken krijgen. Dat begint meestal schoorvoetend en informeel. Na verloop van tijd kan het voordelen bieden, misschien zelfs noodzakelijk zijn, om afspraken te maken over die samenwerking. Afspraken over de samenwerkingsdoelen, beschikbare faciliteiten en dergelijke markeren het moment waarop het informele contact…

Lees verder

Checklist: agressie

Door Theo van Leeuwen | 1 april 2017

Met agressie tegen werknemers bedoelen we elke psychische of fysieke bedreiging die te maken heeft met hun werk en die op de persoon, zijn naasten of zijn bezittingen is gericht. Ongeveer een kwart van de werknemers krijgt in zijn werk te maken krijgt met een onheuse bejegening door de klant. Dat wisselt natuurlijk sterk per…

Lees verder

Checklist: faillissement

Door Theo van Leeuwen | 1 maart 2017

Het is niet te hopen dat u ermee te maken krijgt, maar in 2014 zijn er wel ruim  5.000 ondernemingen in Nederland failliet gegaan, exclusief eenmanszaken. De invloed van de ondernemingsraad in een proces dat leidt tot faillissement en de periode daarna is beperkt, maar er zijn mogelijkheden. Welke zijn die en hoe maakt u…

Lees verder

Checklist: cultuur

Door Theo van Leeuwen | 1 februari 2017

  Elke arbeidsorganisatie heeft een bedrijfscultuur. Een set van vaststaande ongeschreven regels waarnaar men zich gedraagt. Dat heeft met vele factoren te maken en het verschilt het verschilt per organisatie, ook binnen een bedrijfstak. Fusies, overnames en grote reorganisaties kunnen stuklopen als er onvoldoende aandacht is voor de noodzakelijke cultuurverandering. Ook zonder die aanleidingen kunnen…

Lees verder