Checklisten voor OR en PVT

checklist

Checklisten voor OR en PVT

checklist

Checklist Extern advies

Door Theo van Leeuwen | 1 juli 2017

Een van de door ondernemingsraden meest gemiste kansen is ongetwijfeld zijn betrokkenheid bij het inschakelen én het werken van een externe adviseur in opdracht van de bestuurder. Niet alleen omdat die bestuurder vergeet daarover eerst uw advies in te winnen, maar ook omdat de OR vaak onvoldoende het belang daarvan inziet. Het gaat immers alleen…

Lees verder

Adviseren per ondernemingsovereenkomst

Door Theo van Leeuwen | 1 juni 2017

Er zijn voor een ondernemingsraad meer manieren om zijn gevraagde advies uit te brengen dan alleen een positief of negatief advies, al dan niet onder voorwaarden. Een minder bekende vorm is het afsluiten van een ondernemingsovereenkomst, ook wel convenant genoemd. Wat houdt dat in, waarom zou je dat doen en hoe doe je dat dan?…

Lees verder

Checklist: OR-platform

Door Theo van Leeuwen | 1 mei 2017

Ondernemingsraden van twee of meer organisaties kunnen door omstandigheden veel met elkaar te maken krijgen. Dat begint meestal schoorvoetend en informeel. Na verloop van tijd kan het voordelen bieden, misschien zelfs noodzakelijk zijn, om afspraken te maken over die samenwerking. Afspraken over de samenwerkingsdoelen, beschikbare faciliteiten en dergelijke markeren het moment waarop het informele contact…

Lees verder

Checklist: agressie

Door Theo van Leeuwen | 1 april 2017

Met agressie tegen werknemers bedoelen we elke psychische of fysieke bedreiging die te maken heeft met hun werk en die op de persoon, zijn naasten of zijn bezittingen is gericht. Ongeveer een kwart van de werknemers krijgt in zijn werk te maken krijgt met een onheuse bejegening door de klant. Dat wisselt natuurlijk sterk per…

Lees verder

Checklist: faillissement

Door Theo van Leeuwen | 1 maart 2017

Het is niet te hopen dat u ermee te maken krijgt, maar in 2014 zijn er wel ruim  5.000 ondernemingen in Nederland failliet gegaan, exclusief eenmanszaken. De invloed van de ondernemingsraad in een proces dat leidt tot faillissement en de periode daarna is beperkt, maar er zijn mogelijkheden. Welke zijn die en hoe maakt u…

Lees verder

Checklist: cultuur

Door Theo van Leeuwen | 1 februari 2017

  Elke arbeidsorganisatie heeft een bedrijfscultuur. Een set van vaststaande ongeschreven regels waarnaar men zich gedraagt. Dat heeft met vele factoren te maken en het verschilt het verschilt per organisatie, ook binnen een bedrijfstak. Fusies, overnames en grote reorganisaties kunnen stuklopen als er onvoldoende aandacht is voor de noodzakelijke cultuurverandering. Ook zonder die aanleidingen kunnen…

Lees verder

Checklist: flexwerk

Door Theo van Leeuwen | 1 januari 2017

Flexwerkers zijn arbeidskrachten die niet op basis van een vast arbeidscontract werken. Het vaste contract was lang de standaard in Nederland, maar is voor in dienst tredende werknemers inmiddels een uitzondering. Niet omdat de werker dat zo graag wil, maar omdat het vaak de enige manier is om aan werk te komen. Hoe kan uw…

Lees verder

Checklist: taakverdeling

Door Theo van Leeuwen | 1 december 2016

Ondernemingsraden zijn druk met alles wat op ze afkomt. En omdat hun tijd nu eenmaal beperkt is, komen ze moeilijk toe aan het oppakken van de thema’s die ze zelf belangrijk vinden. Al te vaak vindt dat zijn oorzaak in het ‘alles van zijn allen’ doen. Als dat ook voor uw ondernemingsraad op gaat, wordt…

Lees verder

Checklist: correspondentie

Door Theo van Leeuwen | 2 november 2016

Formele brieven van de OR aan de bestuurder moeten met extra zorg worden opgesteld. Zij maken deel uit van de medezeggenschap en de besluitvorming, en moeten ook voor buitenstaanders en toekomstige OR-leden en bestuurders volstrekt helder zijn. Daar komt nog bij dat als de OR een keer gebruik wil maken van de mogelijkheid van het…

Lees verder

Checklist: opleidingsbeleid

Door Theo van Leeuwen | 1 oktober 2016

Met ingang van 1 juli heeft de werkgever een wettelijk vastgelegde plicht tot scholing van zijn werknemers. Tegelijkertijd krijgt hij ook een financieel belang bij het op deze manier investeren in zijn mensen. Dat betekent nieuwe kansen voor uw ondernemingsraad. Zeker als u al jaren vergeefs aandringt op een scholingsbeleid. Maak gebruik van uw initiatiefrecht…

Lees verder