Checklisten voor OR en PVT

checklist

Checklisten voor OR en PVT

Checklist: flexwerk

Door Theo van Leeuwen | 1 januari 2017

Flexwerkers zijn arbeidskrachten die niet op basis van een vast arbeidscontract werken. Het vaste contract was lang de standaard in Nederland, maar is voor in dienst tredende werknemers inmiddels een uitzondering. Niet omdat de werker dat zo graag wil, maar omdat het vaak de enige manier is om aan werk te komen. Hoe kan uw…

Lees verder

Checklist: taakverdeling

Door Theo van Leeuwen | 1 december 2016

Ondernemingsraden zijn druk met alles wat op ze afkomt. En omdat hun tijd nu eenmaal beperkt is, komen ze moeilijk toe aan het oppakken van de thema’s die ze zelf belangrijk vinden. Al te vaak vindt dat zijn oorzaak in het ‘alles van zijn allen’ doen. Als dat ook voor uw ondernemingsraad op gaat, wordt…

Lees verder

Checklist: correspondentie

Door Theo van Leeuwen | 2 november 2016

Formele brieven van de OR aan de bestuurder moeten met extra zorg worden opgesteld. Zij maken deel uit van de medezeggenschap en de besluitvorming, en moeten ook voor buitenstaanders en toekomstige OR-leden en bestuurders volstrekt helder zijn. Daar komt nog bij dat als de OR een keer gebruik wil maken van de mogelijkheid van het…

Lees verder

Checklist: opleidingsbeleid

Door Theo van Leeuwen | 1 oktober 2016

Met ingang van 1 juli heeft de werkgever een wettelijk vastgelegde plicht tot scholing van zijn werknemers. Tegelijkertijd krijgt hij ook een financieel belang bij het op deze manier investeren in zijn mensen. Dat betekent nieuwe kansen voor uw ondernemingsraad. Zeker als u al jaren vergeefs aandringt op een scholingsbeleid. Maak gebruik van uw initiatiefrecht…

Lees verder

Checklist: BHV

Door Theo van Leeuwen | 1 september 2016

Elke werkgever in Nederland moet een adequate voorziening hebben voor de eerste hulp bij calamiteiten: bedrijfshulpverlening (BHV). Als ondernemingsraad of PVT heeft u instemmingsrecht op de wijze waarop dat is georganiseerd. Via dat recht kunt u flink bijdragen aan de veiligheid van de mensen die u vertegenwoordigt. Deze checklist geeft u een aantal handvatten bij…

Lees verder

Checklist: soorten advies

Door Theo van Leeuwen | 2 augustus 2016

Hoe beter een ondernemingsraad functioneert, des te meer adviezen hij verstrekt. Daartegenover staat de OR die uitsluitend adviseert als hem daarom wordt gevraagd. In het laatste geval bestaat er vaak maar één soort advies: het positieve advies. Maar er zijn meer soorten dan menig OR zich realiseert. Daarom in deze checklist een overzicht van alle…

Lees verder

Checklist: fusie

Door Theo van Leeuwen | 1 juli 2016

Samenwerken/ samengaan Een volledige fusie of overname waarbij twee organisaties in elkaar of in een nieuwe op te richten organisatie opgaan komt niet zoveel voor. En als het gebeurt, dan wordt de OR daar volop bij betrokken. Het samenwerken van twee of meer organisaties komt heel vaak voor en daarbij is het voor de ondernemingsraad…

Lees verder

Checklist: nieuwe bestuurder

Door Theo van Leeuwen | 5 juni 2016

Uw ondernemingsraad heeft adviesrecht als het gaat om het aantrekken van een nieuwe bestuurder. Het moet daarbij gaan om degene die de hoogste dagelijkse leiding in uw organisatie heeft: de (algemeen) directeur, CEO of voorzitter van de raad van bestuur. Dat is tevens degene die de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aanwijst als uw vaste…

Lees verder

Checklist: vertegenwoordiging

Door Theo van Leeuwen | 1 mei 2016

Als ondernemingsraad stopt u veel tijd in het overleg met de bestuurder. U leest de stukken, bepraat ze met elkaar, wint her en der informatie in, gaat in gesprek en werkt aan uw gevraagde adviezen en instemmingen. En omdat uw tijd beperkt is – u moet uw normale werk ook nog doen – schiet het…

Lees verder

Checklist: duurzame inzetbaarheid

Door Theo van Leeuwen | 1 april 2016

De AOW-leeftijd gaat met sprongen omhoog en mogelijkheden voor vervroegd uittreden zijn er bijna niet meer. Het wordt voor u en uw collega’s dus steeds belangrijker om door te werken. Maar om dat mogelijk te maken moet er wel wat veranderen! Zowel in de hoofden van de mensen als in uw organisatie. Dat is een…

Lees verder