De mensen van MZLeeuw

De opleiders/adviseurs/publicisten van MZLeeuw

Maak kennis met de opleiders/trainers/adviseurs en publicisten van MZLeeuw, een opleidings- en redactiebureau voor medezeggenschap. Wij verzorgen scholingen en publicaties voor ondernemingsraden, PVT’s en hun overlegpartners. Daarnaast levert MZLeeuw door lobby en innovatie een bijdrage aan het functioneren van de medezeggenschap in Nederland en durft daarbij ook van de overbekende paden af te wijken. Op Theo van Leeuwen na zijn alle opleiders van MZLeeuw geregistreerd bij het Register MZ-opleiders. Alle maten zijn lid van de Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals (BVMP) en onderschrijven de gedragscode van deze vereniging.

Probeer ons eens uit! Met de tevredenheidsgarantie van MZLeeuw kan geen enkele OR of PVT zich daar een buil aan vallen.

MZLeeuw bestaat uit:

Radboud Hafkenscheid
Wim van Santbrink
Lukas van Steveninck
Henny Dijkstra
Robert Delsasso
Willem Hunfeld