Theo van Leeuwen

Theo van Leeuwen

Een van de oprichters van de NVMedezeggenschap, mede-ontwikkelaar van de Navigator werkmethodiek van de OR en de PVT®, vanaf de start externe redacteur van het vakblad OR Rendement en hoofdredacteur van het OR-Jaarboek (Vakmedianet). Het opleidingswerk voor ondernemingsraden en PVT’s heeft hij inmiddels achter zich gelaten.

Met de WOR onderhoudt Theo een speciale relatie. Afkomstig uit hetzelfde jaar (1950) herkent hij in deze wet dezelfde ontwikkeling die hij doormaakte. Van voorzichtig proberen vaste grond onder de voet te krijgen naar volwaardigheid met behoud van flexibiliteit. Met de WOR en met Theo is veel meer mogelijk dan doorgaans wordt gedacht. Tegelijkertijd hebben zij een scherp oog voor de zwakkeren waarvoor ze een sterk vangnet proberen te zijn.

Theo houdt zich voor wat betreft de vertegenwoordigende medezeggenschap bezig met het schrijven van teksten, het ontwikkelen van nieuwe producten en het lobbyen voor ‘de goede zaak’. Het is zijn stellige overtuiging dan veel OR-scholing beter niet gevolgd had kunnen worden. Medezeggenschap is een heel normale zaak, maar veel professionals hebben er belang bij het moeilijker te maken dan het is. De opleiders van MZLeeuw kiezen gelukkig voor aansluiting bij uw praktijk in plaats van bij de wettelijke regels.

MZLeeuw

Bagijnenstraat 25
7411 PT  Deventer

Mobiel: 06 4011 8424

E-mail: tvl@mzleeuw.nl

Theo van Leeuwen

Een van de oprichters van de NVMedezeggenschap, mede-ontwikkelaar van de Navigator werkmethodiek van de OR en de PVT®, vanaf de start externe redacteur van het vakblad OR Rendement en hoofdredacteur van het OR-Jaarboek (Vakmedianet). Het opleidingswerk voor ondernemingsraden en PVT’s heeft hij inmiddels achter zich gelaten.

Met de WOR onderhoudt Theo een speciale relatie. Afkomstig uit hetzelfde jaar (1950) herkent hij in deze wet dezelfde ontwikkeling die hij doormaakte. Van voorzichtig proberen vaste grond onder de voet te krijgen naar volwaardigheid met behoud van flexibiliteit. Met de WOR en met Theo is veel meer mogelijk dan doorgaans wordt gedacht. Tegelijkertijd hebben zij een scherp oog voor de zwakkeren waarvoor ze een sterk vangnet proberen te zijn.

Theo houdt zich voor wat betreft de vertegenwoordigende medezeggenschap bezig met het schrijven van teksten, het ontwikkelen van nieuwe producten en het lobbyen voor ‘de goede zaak’. Het is zijn stellige overtuiging dan veel OR-scholing beter niet gevolgd had kunnen worden. Medezeggenschap is een heel normale zaak, maar veel professionals hebben er belang bij het moeilijker te maken dan het is. De opleiders van MZLeeuw kiezen gelukkig voor aansluiting bij uw praktijk in plaats van bij de wettelijke regels.

MZLeeuw

Bagijnenstraat 25
7411 PT  Deventer

Mobiel: 06 4011 8424

E-mail: tvl@mzleeuw.nl