Wim van Santbrink 2543x1280

Wim van Santbrink

Ruim 30 jaar ervaring als trainer/adviseur/mediator medezeggenschap (o.m. overheid, (food)industrie, NS). Hij startte zijn loopbaan in het personeelswerk en het vormingswerk voor volwassenen. Wim heeft een eerstegraads onderwijsbevoegdheid in methodiek en agogiek.
Expertisegebieden van Wim zijn complexe veranderingsprocessen op het gebied van strategie, cultuurverandering, conflicthantering en teambuilding. Behoudens het werk als trainer adviseur is Wim ook een gekwalificeerd mediator.

Hij kan ook vanuit eigen ervaring putten, omdat hij eerder in zijn loopbaan ruim 10 jaar OR- voorzitter is geweest. Ook is hij bestuurlijk actief in een aantal maatschappelijke organisaties.
Daarnaast is hij actief lid en ex-bestuurslid van de BVMP (BeroepsVereniging MedezeggenschapsProfessionals). Een landelijke vereniging die tot doel heeft om de kwaliteit van medezeggenschap in arbeidsorganisaties alsook de kwaliteit van diegenen die beroepsmatig actief zijn in de medezeggenschap (onder meer trainers, ambtelijk secretarissen, juristen) te bevorderen. In die hoedanigheid was hij namens de BVMP bestuurslid van het Register MedeZeggenschaps Opleiders (RMZO). Wim is licentiehouder van de Navigatorwerkmethode van de Ondernemingsraad en PVT®.

MZLeeuw

Bendijksweg 9
8141 RN  Heino

T: 06 29 05 69 09 (Wim)
T: 06 83 44 00 40 (Secretariaat)
E-mail: wvs@mzleeuw.nl  (Wim), secretariaat@vansantbrink.com (secretariaat)

RMZO-logo - opleider

Wim van Santbrink

Ruim 30 jaar ervaring als trainer/adviseur/mediator medezeggenschap (o.m. overheid, (food)industrie, NS). Hij startte zijn loopbaan in het personeelswerk en het vormingswerk voor volwassenen. Wim heeft een eerstegraads onderwijsbevoegdheid in methodiek en agogiek.
Expertisegebieden van Wim zijn complexe veranderingsprocessen op het gebied van strategie, cultuurverandering, conflicthantering en teambuilding. Behoudens het werk als trainer adviseur is Wim ook een gekwalificeerd mediator.

Hij kan ook vanuit eigen ervaring putten, omdat hij eerder in zijn loopbaan ruim 10 jaar OR- voorzitter is geweest. Ook is hij bestuurlijk actief in een aantal maatschappelijke organisaties.
Daarnaast is hij actief lid en ex-bestuurslid van de BVMP (BeroepsVereniging MedezeggenschapsProfessionals). Een landelijke vereniging die tot doel heeft om de kwaliteit van medezeggenschap in arbeidsorganisaties alsook de kwaliteit van diegenen die beroepsmatig actief zijn in de medezeggenschap (onder meer trainers, ambtelijk secretarissen, juristen) te bevorderen. In die hoedanigheid was hij namens de BVMP bestuurslid van het Register MedeZeggenschaps Opleiders (RMZO). Wim is licentiehouder van de Navigatorwerkmethode van de Ondernemingsraad en PVT®.

MZLeeuw

Bendijksweg 9
8141 RN  Heino

T: 06 29 05 69 09 (Wim)
T: 06 83 44 00 40 (Secretariaat)
E-mail: wvs@mzleeuw.nl  (Wim), secretariaat@vansantbrink.com (secretariaat)

RMZO-logo - opleider