beloning

Ongelijke beloning komt nog altijd voor

Werkgevers die bij het aanstellen van personeel de nieuwkomers inschalen op basis van het laatst verdiende loon of op grond van salarisonderhandelingen, lopen een groot risico om daardoor mannen en vrouwen ongelijk te belonen. En… dat is bij wet verboden. Het College voor de Rechten van de Mens heeft daar in verschillende onderzoeken in verschillende…

Lees meer