beloning

Ongelijke beloning komt nog altijd voor

Werkgevers die bij het aanstellen van personeel de nieuwkomers inschalen op basis van het laatst verdiende loon of op grond van salarisonderhandelingen, lopen een groot risico om daardoor mannen en vrouwen ongelijk te belonen. En… dat is bij wet verboden. Het College voor de Rechten van de Mens heeft daar in verschillende onderzoeken in verschillende…

Lees meer

Checklist: correspondentie

Formele brieven van de OR aan de bestuurder moeten met extra zorg worden opgesteld. Zij maken deel uit van de medezeggenschap en de besluitvorming, en moeten ook voor buitenstaanders en toekomstige OR-leden en bestuurders volstrekt helder zijn. Daar komt nog bij dat als de OR een keer gebruik wil maken van de mogelijkheid van het…

Lees meer