Theo van Leeuwen - MZLeeuw Deventer

Theo van Leeuwen

Via het voorzitterschap van een ondernemingsraad in een ziekenhuis en WO Bestuurskunde is Theo van Leeuwen in het scholingswerk van ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen terecht gekomen. Een van de oprichters van de NVMedezeggenschap, mede-ontwikkelaar van de Navigator werkmethodiek van de OR en de PVT®, vanaf de start externe redacteur van het vakblad OR Rendement en hoofdredacteur van het OR-Jaarboek (Vakmedianet).

Theo houdt zich voor wat betreft de vertegenwoordigende medezeggenschap met name bezig met het schrijven van teksten, het ontwikkelen van nieuwe producten en het lobbyen voor ‘de goede zaak’. Het is zijn stellige overtuiging dan veel OR-scholing beter niet gevolgd had kunnen worden. Medezeggenschap is een heel normale zaak, maar veel professionals hebben er belang bij het moeilijker te maken dan het is. De opleiders van MZLeeuw kiezen voor aansluiting bij uw praktijk in plaats van bij de wettelijke regels.

MZLeeuw Deventer

Bagijnenstraat 25
7411 PT  Deventer

Mobiel: 06 4011 8424

E-mail: tvl@mzleeuw.nl