Uw bedrijf en de OR in coronatijden

Werk- en leerdag voor de ondernemingsraad

Donderdag 8 oktober voor ondernemingsraden uit de nonprofit-sector

Vrijdag 9 oktober voor ondernemingsraden in de profit-sector

 

Wij zijn allemaal, uw organisatie incluis, getroffen door de coronacrisis. Er zijn aanpassingen – grotere en kleinere - nodig om op koers te blijven.

De gevolgen van deze crisis zijn drieledig:

  • Zakelijk: kunnen we nog leveren en is er vraag naar? Hoe dan? Nu en straks?;
  • Financieel: kan de organisatie de crisis financieel aan?;
  • Organisatie : welke maatregen zijn er noodzakelijk om coronaproof te zijn?

In zakelijk, bedrijfseconomisch en arbeidsrechtelijk opzicht verandert uw organisatie NU! Al dan niet met medezeggenschap van de ondernemingsraad…

MZLeeuw organiseert een werk- en leerdag waarin deze drie thema’s uitputtend aan de orde komen. Het programma sluit aan bij wat er in uw bedrijfstak/organisatie speelt. Productiebedrijven zijn nu eenmaal anders gefinancierd en georganiseerd dan bijvoorbeeld zorg of (semi)overheid. Om zo specifiek mogelijk te kunnen zijn, verzoeken we u de twee belangrijkste vragen te beantwoorden en het antwoord aan ons door te mailen.
De (financiële) gegevens van uw eigen organisatie worden tijdens de cursusdag gebruikt om (be)grip te krijgen op de positie van uw onderneming. Vraag dus uw halfjaarcijfers op voordat u naar de cursusdag gaat.

Uw OR-vragen als basis voor het programma

Voor een goede voorbereiding op deze dag is uw beantwoording van uw twee belangrijkste vragen van groot belang. Het programma wordt namelijk – zo goed als mogelijk – op basis van uw vragen samengesteld.
Stuur uw twee belangrijkste OR-vragen voor 1 oktober 2020 naar info@mzleeuw.nl o.v.v. Cursusdag OR in coronatijden o.v.v. de cursusdag.

Deskundigen

  • De financiële positie van de onderneming wordt door Gerard Coppus Hij is accountant en voormalig OR-lid van een van de grote kantoren, commissaris bij een aantal bedrijven en instellingen
  • Voor het arbeidsvoorwaardelijke en juridische gedeelte is mr. Marieke Reijrink Marieke is advocaat/partner bij De Pont Reijrink Advocaten in Tilburg, en heeft gezaghebbende ervaring op ondernemings- en arbeidsrecht.
  • De bedrijfseconomische aspecten worden behandeld door Delphior Pro OR trainer/adviseur Lukas van Steveninck. Delphior Pro OR is partner van MZLeeuw.

Datum:                                  Donderdag 8 oktober 2020 voor de non-profitsector en vrijdag 9 oktober 2020 voor de profitsector

Tijd:                                        Van 9:30 uur tot 16:00 uur

Kosten:                                  € 175 per deelnemer, inclusief lunch. Er wordt geen BTW in rekening gebracht.

Aanmelding en vragen:    info@mzleeuw.nl

Locatie:                                 Centraal in het land