Wim van Santbrink - MZLeeuw Oost

Wim van Santbrink

Wim startte zijn loopbaan in het personeelswerk om later functies te vervullen binnen het volwassenenonderwijs. Intussen heeft hij ruim 25 jaar ervaring als trainer/adviseur met als basis HBO+ -studies en heeft een eerstegraads onderwijsbevoegdheid in methodiek en agogiek..
Expertisegebieden van Wim zijn complexe veranderingsprocessen op het gebied van strategie, cultuurverandering, conflicthantering en teambuilding. Behoudens het werk als trainer adviseur is Wim ook een gekwalificeerd mediator.

Hij kan ook vanuit eigen ervaring putten, omdat hij eerder in zijn loopbaan ruim 10 jaar OR- voorzitter is geweest. Ook is hij bestuurlijk actief in een aantal maatschappelijke organisaties
Daarnaast is hij actief lid en ex-bestuurslid van de BVMP (BeroepsVereniging MedezeggenschapsProfessionals). Een landelijke vereniging die tot doel heeft om de kwaliteit van medezeggenschap in arbeidsorganisaties alsook de kwaliteit van diegenen die beroepsmatig actief zijn in de medezeggenschap (onder meer trainers, ambtelijk secretarissen, juristen) te bevorderen. In die hoedanigheid  is hij namens de BVMP bestuurslid van het Register MedeZeggenschaps Opleiders (RMZO). Wim is licentiehouder van de Navigatorwerkmethode van de Ondernemingsraad en PVT®.

MZLeeuw Oost

Bendijksweg 9
8141 RN  Heino

T: 06 29 05 69 09 (Wim)
T: 06 83 44 00 40 (Secretariaat)
E-mail: wvs@mzleeuw.nl  (Wim), secretariaat.vansantbrink@gmail.com  (secretariaat)

MZ opleider_keurmerk_150dpi_transparant